1.
خورشیدیع, عینیا, سوریح. الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 ژوئن 2016 [ارجاع شده 29 ژانویه 2023];4(1):54 -7. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13018