1.
روستای شالماییم, رخشانیف, رمضانخانیع, سوریح. تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 ژوئن 2016 [ارجاع شده 26 مارس 2023];4(1):46 -39. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13017