1.
خالویی ع, ملکوتیان م, مهدی پور رابری م. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 21 ژوئن 2016 [ارجاع شده 20 آوریل 2024];4(1):24-19. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/13004