1.
علوي سس, محمدی م, سوری ح, جنتي فرد ف, محمدی کلهری س. تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 2 آوریل 2016 [ارجاع شده 22 می 2024];3(4):232-23. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/11842