1.
زارع ح, محمدزاده ادملایی ر, علیپور ا, ترخان م. بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 23 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 1 مارس 2024];3(2):126-17. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10079