1.
جعفری م, عباس گوهری ف, امیدی ل, ایزدی س, خوشگواه م. تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 23 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 14 جولای 2024];3(2):110-03. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10077