1.
منصف و, اسدی پ, ملکی ضیابری سم. اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat [اینترنت]. 23 سپتامبر 2015 [ارجاع شده 26 فوریه 2024];3(2):102-97. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/10075