ملکوتیان محمد, یغمائیان کامیار, جعفری منصوریان حسین, علیزاده مصطفی, و جعفری مدرک محمد. “بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3, no. 1 (ژوئن 28, 2015): 24–15. دسترسی می 22, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/9292.