ضیاییمنصور, حسینیسید یونس, شریعتیهوشیار, و خوشبوالهه. “ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3, no. 3 (مارس 30, 2016): 190 - 185. دسترسی آگوست 19, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/8007.