عینی الهه, سوری حمید, گنجعلی مجتبی, و باغفلکی تابان. “برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 3 (دسامبر 22, 2014): 215–225. دسترسی فوریه 26, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7751.