رحیمی فرزانه, احمدی محبوبه, روستا فیروزه, علوی مجد حمید, و والیانی محبوبه. “تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 3 (دسامبر 20, 2014): 180–188. دسترسی مارس 1, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7737.