رضازادهجواد, علوی نیاسیدمحمد, کاویانیامینه, جباریصفدر, و گنجیرضا. “ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 2 (سپتامبر 17, 2014): 124-132. دسترسی آگوست 3, 2021. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/7056.