جعفری محمدجواد, حورفراست غزال, صالح پور سوسن, خداکریم سهیلا, و حیدرنژاد ناصح. “مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 1 (ژوئن 25, 2014): 55–64. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6475.