عدل جواد, دهقان ناصر, و عباس زاده مجتبی. “اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2, no. 1 (ژوئن 24, 2014): 39–46. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/6472.