نادری عین اله, باقری شهاب الدین, و امین پناه حامد. “ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 3 (ژانویه 17, 2023): 279–269. دسترسی فوریه 23, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/39038.