استوار ایزدخواه یاسمین. “راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: ”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 3 (ژانویه 17, 2023): 247–236. دسترسی مارس 1, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/38793.