شریعت پناهی سید مجتبی, محمدرحیمی ناصر, و امین زاده رضا. “تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 3 (ژانویه 17, 2023): 222–210. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/37613.