محرمی خانقاه افشین, موسوی ساداتی سید کاظم, و دانشجو عبدالرسول. “مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 4 (آوریل 25, 2023): 313–304. دسترسی مارس 1, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/36962.