الهی امیررضا, صیادی فواد, و کریمی زاده اردکانی محمد. “بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 1 (ژوئن 25, 2022): 72–60. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/36050.