رمضانی فرزانه, ساکی فرزانه, و سهرابی طاهره. “تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 1 (ژوئن 28, 2022): 59–48. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35973.