حیدری نیا محمد, گودرزی بیژن, و میر معزی مسعود. “بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 1 (ژوئن 13, 2022): 35–25. دسترسی ژوئن 13, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35680.