نفر آیه, مینونژاد هومن, علیزاده محمد حسین, منصوری محمدهانی, و صمدی هادی. “همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9, no. 4 (مارس 14, 2022): 303–295. دسترسی دسامبر 9, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/35517.