براتی شورک محمدعلی, خوشرفتار یزدی ناهید, و شاه طهماسبی بهناز. “تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10, no. 2 (سپتامبر 5, 2022): 107–96. دسترسی فوریه 27, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/34854.