عقیقی علیرضا, و سوری مهدی. “نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 4 (فوریه 14, 2021): 237–227. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/32127.