محسنی ابوالفضل, سماواتیان حسین, نوری ابوالقاسم, و مقیمی مهدی. “آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9, no. 2 (دسامبر 21, 2021): 111–102. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/32098.