مظهری عباسی فائزه, و طباطبائی حمید. “تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9, no. 1 (ژوئن 15, 2021): 34–27. دسترسی فوریه 26, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31659.