اویسی سمانه, فدای وطن رضا, قنبری بروجنی مسعود, و حاتم آبادی حمیدرضا. “بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 4 (ژوئن 15, 2021): 265–260. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31469.