سهرابی زاده ساناز, و بهرام‌زاده امیرحسین. “تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 3 (نوامبر 16, 2020): 190–184. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31309.