رضائی نسرین, قمری محمد, بزازیان سعیده, و باباخانی وحیده. “نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 3 (نوامبر 16, 2020): 157–149. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31129.