سرخیل حمید, دهداری فاطمه, عظیمی یوسف, و طلائیان عراقی محمد. “شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 3 (نوامبر 16, 2020): 183–172. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31126.