میرحکیمی سید علیرضا, امینی حسینی کامبد, منصوری بابک, و ایزدخواه یاسمین استوار. “ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 4 (فوریه 13, 2021): 259–247. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/31068.