بهمنی رحمان, پویا کیان مصطفی, خداکریم سهیلا, بیدل حمیده, صالحی سهل آبادی علی, و جعفری محمد جواد. “ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 4 (ژانویه 30, 2021): 218–208. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30783.