فلاح مدواري روح اله, فرهنگ دهقان سميه, بيدل حميده, لعل فریدون, حلوانی غلامحسین, موسوی کردمیری حجت, و عباسی بلوچخانه فائزه. “بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 3 (می 23, 2020): 158–151. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30617.