ابوطالبي‌اصفهاني محسن, رحيمي اميرمسعود, و سعيدي سهيلا. “شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 2 (آوریل 21, 2020): 122–106. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30060.