باباپور علی, حيدري گرجي محمدعلي, موسوي نسب نورالدين, و جنتی یدالله. “بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 3 (آوریل 20, 2020): 147–138. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/30045.