سرخيل حميد, علوي تبار عليرضا, و شايان فرد پيام. “روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 2 (آوریل 14, 2020): 105–95. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29938.