سلطاندوست ناری سیدمجتبی, و شمس الدینی علیرضا. “مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 3 (نوامبر 16, 2020): 138–130. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/29808.