محمدی امین, یوسفی مهدی, ابراهیمی پور حسین, عادل امین, آدینه حسینعلی, و تقی پور علی. “بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 9, no. 1 (می 23, 2021): 8–1. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28971.