سپهر پروین, جعفری کاشی محمد امین, پیرانی داوود, و رجبی فاطمه. “بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 8, no. 1 (جولای 29, 2020): 17–10. دسترسی فوریه 28, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28908.