اخلاقي پيرپشته الهام, کريم علي, و صالحي سهل آبادي علي. “ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 2 (ژانویه 21, 2020): 77–69. دسترسی ژوئن 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28734.