عليان نژاديشهرزاد, حسنياميرحسام, احمدپناهيهمايون, و برقعيسيد مهدي. “حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 1 (ژانویه 7, 2020): 64 - 55. دسترسی می 20, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28549.