صادقي بازرگانيهمايون, پور اصغرفرامرز, سوریحمید, بهاریعلی, بختیاریفهیمه, و مغیثیعلیرضا. “معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 1 (ژانویه 7, 2020): 43 - 36. دسترسی می 24, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28548.