شیریپریوش, سوریحمید, و هاشمی نظریسید سعید. “بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 1 (ژانویه 7, 2020): 54 - 44. دسترسی ژانویه 17, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/28547.