بخشیاحسان, مظلومیعادل, و حسینیسیدمصطفی. “بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 7, no. 1 (آگوست 19, 2019): 35 - 29. دسترسی می 20, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26774.