حسن زادهلیلا, خانی جزنیرضا, غلام نیارضا, و منظمی تهرانیغزاله. “طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6, no. 4 (ژوئن 17, 2019): 214 - 203. دسترسی ژوئن 27, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/26006.