حسيني سيد محمدرضا, خراساني زواره داود, و عباسي عليرضا. “چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6, no. 1 (جولای 15, 2018): 48–43. دسترسی فوریه 27, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/22148.