کرمپوريان آرزو, خراساني زواره داود, و قميان زهره. “تقديرگرايي در مراسم اربعين”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 4 (مارس 13, 2018): 184–181. دسترسی فوریه 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/20725.