يوسفي نژادي ترانه, و سوري حميد. “بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 4 (مارس 13, 2018): 192–185. دسترسی مارس 1, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/20719.