عزتي پروانه, وزيري مژده, و عدلي فريبا. “نيازسنجي آموزشي تکنسين‌هاي فوريت‌هاي پزشکي مرکز اورژانس تهران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 2 (اکتبر 3, 2017): 119–109. دسترسی فوریه 26, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18692.