پورنگ نيما, اسماعيلي فريبا, و رنجبريان محمد. “به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 5, no. 2 (اکتبر 3, 2017): 108–97. دسترسی مارس 2, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18689.